loader

Navakitel Design Hotel

Slider

check availability

Special Offer

แพคเกจพ้องพัก พร้อมทัวร์ 1 วัน

ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอโชคลาภ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ที่ศาสหลักเมือง,วัดพระธาตุ และวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อำเภอสิชล

ห้องพัก หนึ่งคืนพร้อมอาหารเช้า พร้อมรถตู้นำเที่ยว

ราคาท่านละ 1,200 บาท (ขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป)
สำหรับพักห้องละสองท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท