loader

Navakitel Design Hotel

Slider

check availability

Tourist Attraction : Distance from the hotel


ศาลหลักเมือง 1.6 km

สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานหลักเมือง ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัยเรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็ก 4 หลัง ถือเป็นบริวาร 4 ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระพรหมเมือง และพรบันดาลเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมยอดชัยหลักเมือง     เมื่อ พ.ศ. 2530 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมือง   ในวันรุ่งขึ้น

กำแพงเมืองเก่า 2 km

กำแพงเมืองเก่า อยู่ถนนราชดำเนิน ซ่อมขึ้นใหม่ตามรูปเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกำแพงแห่งนี้ได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีลักษณะเป็นแนวขนานไปกับคูเมือง ตั้งแต่ป้อมประตูชัยเหนือหรือประตูชัยศักดิ์ไปทางตะวันออกยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร และในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้มีการบูรณะเพิ่มเติม ให้เป็นแนวขนานกับคูเมืองทางทิศตะวันตกยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร ชมกำแพงเมืองเก่าแก่ของนครศรีธรรมราชที่สะท้อนถึงความเป็นเมืองโบราณและมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีต

สวนพุทธภูมิ 2.4 km

อุทยานเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาในพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 แห่งนี้ จัดสร้างขึ้นโดยเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ.2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยภายในพุทธภูมินั้น คุณจะได้สักการะพระพุทธรูปปางลีลาองค์ประธานที่ชื่อว่า พระพุทธสิรินครนาถ เฉลิมราชย์สัฏฐยานุสรณ์ รวมทั้งมีการจำลองสิ่งก่อสร้างจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบลในประเทศอินเดียและประเทศเนปาลมาประดิษฐานให้สมจริงมากที่สุด

วัดพระธาตุ 3.7 km

วัดพระมหาธาตุ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนาน คนเมืองนครฯให้ความเคารพนับถือมาก นอกจากชาวนคร ฯ แล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวจากบ้านอื่นเมืองอื่นแวะมาสักการะด้วยเช่นเดียวกัน โดยในทุกปีจะมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในช่วงวันมาฆบูชา อีกทั้งภายในวัดพระธาตุยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของโบราณเอาไว้เป็นจำนวนมาก

หลาดหน้าธาตุ 3.7 km

ตลาดหน้าพระธาตุจัดขึ้นทุกๆวันเสาร์ ตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็น ถึงสี่ทุ่ม บรรยากาศของตลาดนั้น เหมือนเราเดินย้อนกาลเวลาไปเมื่อ 50 ปีก่อน พ่อค้าแม่ค้าต่างแต่งตัวย้อนยุคนุ่งผ้าถุงสวยๆมาขายของมีอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก ทั้งคาวหวาน ให้เลือกกินกันอย่างจุใจตลอดสองข้างทางที่สำคัญภาชนะที่ใส่อาหารนั้นเน้นวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากอาหารอร่อยๆ แล้วยังมีลานการแสดงความสามารถของลูกหลานชาวนครศรีฯ และบูทกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเช่นเพ้นท์ผ้าบาติก แกะสลักหนังตลุง ของที่ระลึกที่นักเรียนนำมาขายเป็นรายได้เสริมรวมๆแล้วหลาดหน้าพระธาตุเป็นอีกหนึ่งตลาดนัดย้อนยุคที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความเป็นนครศรีฯได้อย่างลงตัวมาก

บ้านหนังตะลุงสุชาติ 3.8 km

หนังตะลุงคือหัวใจแห่งวัฒนธรรมชาวใต้ฉันใด พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงก็เปรียบดังกล่องดวงใจของชาวใต้ฉันนั้น และที่นี่คือพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทยที่เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของประเทศ ภายในจัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณในภาคใต้อายุมากกว่า 100 ปี รวมถึงรูปหนังตะลุงในภูมิภาคต่าง ๆ และรูปหนังตะลุงนานาชาติ ที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยนายหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงมีชีวิต นอกจากนี้มีห้องจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านภาคใต้ มีเวทีสาธิตเชิดหนังตะลุงอย่างครบวงจร การสาธิตการแกะตัวหนังตะลุง และสินค้าที่ระลึกตัวหนังตะลุง ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ถึง ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและโบราณสถาน ปี พ.ศ.๒๕๓๙ และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ปี พ.ศ.๒๕๔๒

บ้านท่านขุน 4 km

บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารย์ เรือนปั้นหยายกพื้น หลังคาสูง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๕ โดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์” นายอำเภอเมืองกลาย ภายหลังได้ยกที่ดินและบ้านหลังนี้ให้แก่นายโกวิท ตรีสัตยพันธุ์ (หลาน) เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเปิดเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยา และได้ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และต่อมา ปีพ.ศ. ๒๔๒๖ นายสำราญ ตรีสัตยพันธุ์ ซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของตระกูลตรีสัตยพันธุ์ ได้ซื้อบ้านและที่ดินแปลงนี้มาดำเนินการบูรณะปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นบ้านโบราณของจังหวัด พร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มาชมความงามของเรือนไทยโบราณหลังนี้ และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสนใจอย่างแท้จริง

หมู่บ้านคีรีวงศ์ 22.6 km

บ้านคีรีวง (Baan Kiriwong) ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย หลังจากมีการตรวจวัดค่ามาตรฐานอากาศแล้วพบว่า อากาศที่คีรีวงมีสิ่งแปลกปลอมเพียง 9 ไมครอนต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 300 ไมครอนต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร หมู่บ้านคีรีวงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด เหตุที่ทำให้อากาศในหมู่บ้านแห่งนี้สูงกว่ามาตรฐานมากก็คือธรรมชาติที่สรรค์สร้าง โดยรอบของหมู่บ้านคีรีวงนั้นรายล้อมไปด้วยภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหลวง ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าเฟิร์นโบราณและกล้วยไม้หายาก และพืชนานาชนิด จุดสูงสุดของเทือกเขามีความสูงประมาณ 1,835 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งนับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ เปรียบเสมือนเป็นหลังคาของภาคใต้ และยังเป็นป่าต้นน้ำของลำธารอีกหลายสาย ซึ่งหนึ่งในนั้นได้ไหลผ่านหมู่บ้านคีรีวง และเส้นทางผ่านหมู่บ้านคีรีวงแห่งนี้ยังเป็นอีกเส้นทางที่ใช้ขึ้นไปสู่เทือกเขาหลวง

ท่าศาลา 29.2 km

สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถานโมคลาน โบราณสถานตุมปัง หาดทรายแก้ว หาดชมเล หาดเราะวาริน หาดซันไรท์ มีหาดทรายสีขาว อุทยานแห่งชาติเขานัน มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสุนันทา (น้ำตกเขานัน) น้ำตกกรุงนาง น้ำตกคลองเผียน ถ้ำกรุงนาง น้ำตกเขาใด เป็นต้น

ปากพนัง 38.2 km

รังนกเลื่องชื่อ ร่ำลือขนมลาโอชาไข่ปลากระบอก ส่งออกกุ้งกุลาดำออกพรรษาไหว้พระลาก นิยมมากแข่งเรือเพรียว”ปากพนัง เป็นชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีต ปากพนังเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล และตัวอำเภอมีแม่น้ำไหลผ่านไปจนถึงปากอ่าวเหมาะแก่การเดินเรือและการกระจายสินค้าต่อไปยังหัวเมืองสำคัญอื่น ๆหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายอย่างเปลี่ยนไป ปากพนังไม่ได้คึกคักเหมือนครั้งในอดีตแต่ปากพนัง ยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าวปลาอาหาร และธรรมชาติที่สวยงาม

วัดธาตุน้อย 55 km

วัดธาตุน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ นมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ มีทั้งเจดีย์,พระพุทธไสยาสน์,รอยพระพุทธบาท,พระกัจจายนะ,พระกวนอิมโพธิ์สัตว์ และมีภาพวาดศิลปะตัวอาคารอย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวมักมานมัสการและมาทำบุญเก็บภาพประดับใจประวัติของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เป็นวัดที่สะอาด ร่มรื่นมีต้นโพธิ์ค่อยให้ลมเงา อากาศดีอีกด้วย

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ 63.8 km

วัดเจดีย์ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” เด็กวัดที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ผู้ที่มาเยือนวัดเจดีย์มักบนบานขานกล่าวกับ “ไอ้ไข่” ขอให้ตัวเองสมปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่า “ไอ้ไข่” สามารถดลบันดาลให้เป็นอย่างใจนึก มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธามากมายและมักได้ตามที่บนบานไว้ จึงได้นำของแก้บนมาถวาย ซึ่งของแก้บนที่นิยมกันมาก คือ รูปปั้นไก่ชน เนื่องจากไอ้ไข่สมัยที่ยังมีชีวิตชื่นชอบไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจ

อำเภอสิชล 69.1 km

สิชลเมืองโบราณ ถ้ำพิสดาร ธารสะอาด หาดหินงาม น้ำตกสวย รวยทรัพยากรเดิมมีคำเล่าขานต่อๆกันมาว่าเป็นชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งเรือสำเภาหยุดเทียบท่า เพื่อนำสินค้าล่องเข้ามาจำหน่ายและผ่านไปสู่ตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งชาวจีนที่ล่องเรือมาจะเรียกว่า ที่ชล (ชายฝั่ง) ชาวบ้านจึงเรียกต่อ ๆ กันมาว่า “สิชล”

น้ำตกกรุงชิง (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) 71.5 km

น้ำตกกรุงชิงจัดเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของนครศรีธรรมราช ที่นี่คุณจะได้เริ่มต้นบทบาทของนักผจญภัย ไปบนเส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติสู่น้ำตกกรุงชิงในระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ผ่านป่าดิบชื้นที่แน่นครึ้มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิดและมีความแปลกตาน่าสนใจมากมาย โดยระหว่างทางจะพบกับศาลาพัก มีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ คอยให้ความรู้ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้เด่นที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ มหาสดำ ดงชก หลุมขวาก บันไดสามขั้น ศาลาประตูชัย หลุมพอยักษ์ ถ้ำประตูชัย สนามบาส ป่าชิง ฯลฯ รวมทั้งร่องรอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้ น้ำตกกรุงชิงมีทั้งหมด 7 ชั้น โดยชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่สอง ชื่อว่า “หนานฝนแสนห่า” และในอดีตภาพน้ำตกกรุงชิงเคยถูกตีพิมพ์ลงในธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท เมื่อปี พ.ศ.2535 อีกทั้งเส้นทางเดินชมน้ำตกนั้น ชื่อว่านักดูนกต้องโปรดปราน เพราะคุณจะได้พบกับนกหลากชนิด เช่น นกคอสามสี (หาดูได้ยากมากชนิดหนึ่ง) นกเงือกหัวหงอก นกเขียวปากงุ้ม นกกางเขนน้ำหลังแดง เป็นต้น

ไร่เกษมสุข 73.6 km

ไร่เกษมสุข ตั้งอยู่ที่ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแห่งใหม่ ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งทำให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมไร่ได้รับกลิ่นอายของธรรมชาติ ผสมผสานกับวิถีชีวิตท้องไร่ ท้องนา นับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วย

อำเภอขนอม 90.5 km

อำเภอขนอมเป็นอำเภอที่มีชายหาดที่สวยงามและชายหาดยาวที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากในปัจจุบันคือหาดในเพลา ลักษณะหาดเป็นแนวยาวโค้ง มีภูเขาล้อมรอบ หาดนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยว รวมถึงมาซื้อบ้าน (เช่าระยะยาว) มากที่สุด ถึงจะมีการพัฒนาไปมากแต่ก็ถือว่าเงียบสงบกว่าที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น เกาะสมุย และมีหาดที่สวยงามและเงียบสงบอีกหลายหาดที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น หาดท้องหยี หาดหน้าด่าน หาดขนอม หาดคอเขา หาดบ้านเปร็ต เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีวัดเก่าแก่ คือวัดกระดังงา ไม่ไกลจากวัดกระดังงา ก็มีน้ำตกเสม็ดชุนและเขาพระเป็นจุดชมทิวทัศน์มองเห็นอำเภอและทะเลอ่าวขนอม ห่างจากหาด 4 กิโลเมตร เป็นที่ส่วนตัว แต่สามารถขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ขึ้นไปชมได้

ปัจจุบันมีสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวก็คือ การที่ได้มาดูโลมาสีชมพู ที่มาหาอาหารให้ได้เห็นกันในหลายพื้นที่ของอ่าวอำเภอขนอม โดยมีจุดลงเรือชมโลมาที่บ้านแหลมประทับ และยังมีกะปิ รสชาติอร่อย ชาวบ้านทำเอง จำหน่ายในราคาไม่แพง โดยเฉพาะกะปิแม่ละเวง ทีหาดในเพลา